sr

Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru

Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru

Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani, među odabranim najboljim malim proizvođačima organske hrane iz Srbije. Konferencija je održana od 14. do 17. novembra 2023. u Beogradu, u Sava centru.

Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru
Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru

Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru

Tema konferencije: Hrana, ishrana i zdravlje: Prevođenje nauke u praksu

Predsedavajuća ENC-a prof. Slađana Šobajić
Predsednik FENS-a prof. Filip Kalder

Teme sa konferencije:

  • Ishrana tokom života
  • Ishrana, metabolizam i hronične bolesti
  • Studije o ishrani, smernice i preporuke
  • Nove tehnologije u istraživanju ishrane
  • Personalizovana ishrana
  • Ishrana i životna sredina, održivost i biodiverzitet
  • Nauka o hrani
  • Dijetetski bioaktivni sastojci
  • Edukacija o ishrani, potrošači i praktičari
  • Kulturni, društveni i bihejvioralni aspekti ishrane i ishrane
Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru
Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru
Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru
Hoff Aronija na 14. Evropskoj konferenciji o ishrani u Sava centru